петък, 28 октомври 2011 г.

... И пак с очакване за смърт.

Венелин Венев е роден в София. Публикува стихове от ученическите си години - "Средношколско знаме", "Родна реч" и др. Много от стиховете му се придружени от собствена музика. Има доста театрални спектакли с негови песни. Както сам казва: "От 1987-1988 година започна голямото мълчание." Оттогава единствената му проява са два "досадно дълги"концерта по радио "Свободна Европа" - септември и ноември 1990г.


На Венелин Венев от Венелин Венев - за тихото презрение, което цари помежду им!

КОГАТО ДОЙДЕ ДЕНЯТ НА ОТКРОВЕНИЕТО.
И вместо улици ще има лава.
И небето ще бъде пълно с презрение.
Къде ли ще си ти тогава,
Венев?

Когато в този ден на самоотричане
ще видим, че нищо не остава.
Че злобно даже сме обичали.
Къде ли ще си ти тогава,
Венев?

Не може да не дойде този ден.
Пречистващ гърлото за хляба.
Жесток като сълза. Като съдба студен.
Къде ли ще си ти тогава,
Венев?
Денят, в който много скоро
ще бъде ясно кой кого предава,
почуква по вратите, мили хора.

Къде ли ще са те тогава,
Венев?
В.Венев
1981г.

Виж кой гледа!

Общо показвания